Personaldagen 2016

Små insatser kan betyda mycket
- vill du vara med och göra skillnad?

Personaldagen 2016 fokuserar på det mångkulturella samhället som en tillgång och möjlighet. Under dagen får du goda exempel, handfasta råd och inspiration att ta itu med de viktiga och i många fall helt avgörande framtidsfrågorna för företag, organisationer och offentlighet. De som lyckas med social hållbarhet har funnit en nyckel till framgång. Vi rustar oss för ett samhälle i förändring och enas kring övertygelsen om att människor i innanförskap gör världen lite bättre. 

Välkommen!

Personaldagen är ett årligt återkommande forum för dig som arbetar med ledarskap/personalfrågor. Vill du vara med och skapa företag och organisationer som arbetar för ett hållbart arbetsliv och som ligger i framkant för att möta det nya arbetslivet, då ska Du anmäla dig! Vi vill skapa diskussion, samhörighet och motivation. Ta med Dig din styrelse / ledningsgrupp / personalavdelning. Nätverka, diskutera briljanta idéer och inspireras av våra kompetenta föreläsare.

PROGRAM

07.45 - 08.15                      Registrering
08.15 - 08.30                      Inledning med Dzenita Abaza
08.30 - 09.30                      Jesper Strömbäck
Fika / Nätverka
10.00 - 11.00                      Edna Ericksson
Bensträckare
11.10 - 12.20                      Mustafa Can
Lunch / Nätverka
13.20 - 13.50                      Ett gott exempel - Landstinget
13.50 - 14.10                      Möjliga vägar  
Fika / Nätverka
14.40 - 16.10                      Teater, Solen och Syrien
16.15 - 16.30                      Avslutning

 

 
SE PROGRAM
Mustafa Can
Tätt intill livet

- Mor, jag älskar dig, så avslutade Mustafa Can sitt Sommarprogram 2003 och telefonväxeln på Sveriges Radio brakade samman. Hans första Sommarprogram är det mest uppmärksammade någonsin. I sin mycket uppskattade föreläsning "Tätt intill livet" talar han om längtan, kärlek, drömmar, död, sorg, skam, livskraft och om att resa sig ur nederlaget. Han är en respekterad journalist med världen som sitt arbetsfält och hans ord lämnar ingen oberörd.

 
Jessica Bergsjö

Med stor nyfikenhet på människors livsresor och djupt engagemang i mångkulturella frågor tar jag mig an uppgiften som dagens moderator. Jag ramar in dagen, ställer de frågor som publiken kanske inte vågar och sammanfattar dagen så att den bli effektiv. Det är en ära att få komma tillbaka till Personaldagen 2016 och jag ser fram emot det!

 
Personaldagen arrangeras av Arbetsgivarringen som finns på plats under dagen.
 
Syrien och solen
- en teaterföreställning

Möt de asylsökandes egen berättelse, om resan från sitt hemland till Sverige och räddningen. Saher Tziani har skrivit föreställningen i väntan på besked om uppehållstillstånd, som ett tack till det svenska folket för chansen att undkomma det fruktansvärda kriget. Föreställningen har rosats i media och av publiken. Den lämnar ingen oberörd.

 
Edna Ericksson
Fällor och möjligheter i mångfaldens Sverige

Edna Ericksson talar om jämställdhet, diskriminering och likabehandling, och hjälper oss att  definiera målgrupper och kompetenser i en global värld. Hon talar om att människan inte har rötter, hon har fötter - om både fällor och möjligheter i mångfaldens Sverige.

Edna har verkat som förtroendevald, expert och utredare i en rad utredningar på olika departement och myndigheter kring mångkultur. Hon har arbetat med kulturarv, mänskliga rättigheter och mångfald på ett unikt sätt och med ett unikt nätverk av forskare, jurister, managementkonsulter, HR-konsulter, rekryteringsföretag, ledande PR och kommunikationsbyråer i Sverige och utomlands för att ständigt utveckla frågan om hur vi förstår och förhåller oss till människor i rörelse och förändring.

 
Landstinget
Samhällsorientering och snabb etablering i Sverige

Sedan 2011 bedrivs i Kalmar län samhällsorientering i svenska samhället på modersmål för utrikesfödda, nyanlända kommuninvånare i enlighet med etableringslagen (2010:197). De nya samhällskommunikatörerna är viktiga nyckelpersoner för kunskap om samhällets olika delar och kan lägga en god grund för en lyckad integrering.

Vi behöver dock arbetsgivare och personalchefer som viktiga medspelare för att, efter samhällsorientering och SFI, ta nästa steg mot etablering i Sverige och ett självständigt liv - praktikplatser och nya jobb. Tillsammans kan vi bygga ett gott mottagande och göra skillnad och samtidigt ta tillvara värdefull kompetens.

Jacqueline Doohan, Fouad Badr och Ingela Lindström.

 
Jesper Strömbäck
Utan invandring stannar Sverige

Hur påverkas Sverige av invandring? Om man lyssnar på den allmänna debatten kan det lätt framstå som att invandring framförallt bidrar med problem. En helt annan bild får man om man ser till vad forskningen visar. Den visar att invandring i alla tider har bidragit till att utveckla Sverige socialt, kulturellt och ekonomiskt.

I den här föreläsningen pratar Jesper Strömbäck utifrån forskning om invandringen till Sverige och om hur den bidrar till att utveckla Sverige. Det handlar bland annat om hur invandring bidrar till att föryngra befolkningen, med kunskaper som behövs på arbetsmarknaden, till företagandet och till att stärka Sveriges position i den globala konkurrensen. Mycket kan dock göras för att förbättra integrationen. Bättre integration skulle göra att invandring bidrog ännu mer än vad den redan gör. Föreläsningen bygger på hans bok Utan invandring stannar Sverige. 

 
Så här minns vi Personaldagen 2015
Dzenita Abaza
Kommunalrådet Dzenita Abaza inleder dagen.
 
Praktisk information för deltagare.

Praktisk info för DELTAGARE

Pris medlem: 2 295 kr/person exkl moms
Icke medlem: 3 295 kr/person exkl moms
Priset inkluderar deltagande i samtliga föreläsningar,
teaterföreställning, mingel, lunch och fika.

Sista anmälningsdag 17 oktober 2016.
Var 6:e deltagare kostnadsfri.
Anmälan är bindande.

 
Kalmarsalen
Årets Personaldag hålls i Kalmar teater.

Eftersnack för alla som vill

Vi tror på en inspirerande och stark dag tillsammans och vi vill gärna ta vara på de tankar, frågor och idéer som uppstår. Porten Café & Restaurang ligger i anslutning till Kalmar Teater och kommer att hålla öppet denna kväll för fortsatt mingel och eftersnack för dem som önskar.

Våra samverkanspartners

"Olikheter och mångfald är en tillgång för idérikedom och inspiration. Landstinget har till exempel hittat nya lösningar för att bättre och snabbare ta tillvara kompetens hos nyanlända med vårdbakgrund. Vägen till snabbare och bättre integration är vägen till tillväxt både för individer och för oss som arbetsgivare och organisation."

Krister Björkegren, landstingsdirektör, Landstinget

"Näringslivet och de offentliga organisationernas behov av kompetent arbetskraft är en av grundpelarna för Kalmar läns framtid. För att möta utmaningarna med länets kompetensförsörjning behöver vi skapa utvecklande och väl fungerande samarbetsarenor mellan arbetslivet och utbildningsanordnare. Det kan i sin tur skapa innovation och utveckling, samordning, stöd och resurseffektivitet. Personaldagen är en sån viktig arena."

Helena Nilsson, regiondirektör, Regionförbundet