Personaldagen 2015
Välkommen till Personaldagen 2015! I år under temat Att leda i förändring.

Frågeställningarna kring strategi -och förändringsarbete ligger högt upp på dagordningen för svenska företag. Nytänkande och förändring betraktas som avgörande för att bli en framgångsrik organisation och man lägger ned mycket arbete på att förstå hur strategier blir verklighet och hur en varaktig förändring skapas. Boka in den 22 oktober 2015, då fördjupar vi oss i ämnet. 

Personaldagen är en årlig nätverksträff för alla oss som vill vara med och skapa Drömarbetsplatser. Vi vill lyfta fram alla som arbetar med personalfrågor. Vi vill skapa diskussion, samhörighet och motivera Dig som personalansvarig att arbeta med och för Din personal. Ta med Dig din styrelse / ledningsgrupp / personalavdelning. Nätverka, diskutera briljanta idéer och få inspiration från vår mycket kompetenta talarpanel och intressanta kontakttorg.

PROGRAM

08.00 - 08.30                      Registrering
08.30 - 08.40                      Inledning
08.40 - 09.40                      Stefan Hyttfors
Fika / Kontakttorg
10.20 - 11.15                      Parisa Zarnegar
Bensträckare
11.25 - 12.20                      Christina Stielli
Lunch / Kontakttorg
13.20 - 14.10                      Maria Ronold
14.10 - 14.25                      Panelsamtal      
Fika / Kontakttorg
15.00 - 16.30                      Pocketteatern
16.30 - 16.35                      Avslutning

Moderator: Jessica Bergsjö

 
SE PROGRAM
Stefan Hyttfors
Framtidens ledarskap och arbetskraft

Stefan Hyttfors är en av Sveriges mest efterfrågade talare när det gäller att förstå framtiden och det stora snabba förändringstryck vi utsätts för. Stefan har vigt sitt liv åt att förstå trender och vår framtid där han ofta fördjupar sig i affärsutvecklingsperspektiven, framtidens arbetsmarknad och framtidens ledarskap. En framtid där nya utmaningar radar upp sig, är vi redo för vad det innebär?

Stefan Hyttfors har en bakgrund som fotograf, journalist, pr-konsult och entreprenör. Han är grundare till den digitala pr-byrån Wenderfalck som utsågs till Sveriges bästa byrå 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011. 2012 och 2014 fick han själv priset som Årets talare.

Stefan skräddarsyr varje föreläsning med konkreta exempel för att säkerställa relevans och värde för åhöraren. Det är svårt att inte smittas av Stefans entusiasm när han beskriver flytten ut på nätet som lika dramatisk och omtumlande som den industriella revolutionen. Hans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på beteendeförändringar istället för teknik har fått många att se på världen med nya ögon.

 
Jessica Bergsjö kommer att guida oss genom dagen.
Personaldagen arrangeras av Arbetsgivarringen som finns på plats under dagen för att berätta mer om hur ett medlemsskap kan skapa en Drömarbetsplats.
 
Pocketteatern
Interaktiv teater – kommunikation som ger hållbar förändring!

Att få framgång i förändringsarbete kräver god kommunikation, som är tydlig och bygger på samsyn och transparens. Både ledare och medarbetare kan bidra till att skapa ett framgångsrikt klimat för förståelse och rak kommunikation. POCKET teatern lär oss att förstå kommunikationens nycklar och hur du använder dessa.

POCKET teatern använder sig av teater och rollspel som en utvecklingsmetod i arbetslivet. Med över 30 års erfarenhet hjälper dem människor, grupper och verksamheter med förändringsarbeten på ett kreativt och professionellt sätt.

 
Maria Ronald
Att leda i förändring, ur Scanias perspektiv

I Oskarshamn ligger Scanias europaproduktion av lastbilshytter, där har de legat sedan 1946. De är centrum för all Scanias hyttproduktion globalt. Just nu händer det mycket spännande saker i deras verksamhet. Scania har valt att satsa på fabriken i Oskarshamn och de förbereder sig för ny teknik och ny produkt. För medarbetarna innebär det att alla i företaget måste arbeta för framtiden och samtidigt leverera en produkt i världsklass. Att verka och leda i förändring är en påtaglig verklighet i Scanias vardag.

Maria Ronold, personalchef inom Scania, har lång erfarenhet av verksamheten och delar med sig av sin dagliga utmaning.

 
Christina Stielli
Orka förändring

Arbetslivet består idag av ständiga förändringar. Företaget åstadkommer en förändring, anställda drabbas av denna. Hur kan vi hantera förändringar vi inte planerat för - förhålla oss till det vi inte kan påverka? Livet kommer alltid att bjuda på förändringar som drabbar oss, hur kan vi förhålla oss till det, komma vidare, utvecklas och gilla läget. Detta är en föreläsning som riktar sig till dig som behöver verktyg för att motivera din personal, stärka och vårda. Du som vill ha personalen enade efter företagets och organisationens mål, du som vill gjuta lite mod och råg i ryggar inför stundande förändringar. Hur ska du kunna hjälpa din personal att älska förändring och må mycket bättre.

Christina är författare och yrkesföreläsare. Är bl.a. utbildad inom marknadsföring, ekonomi och beteendevetenskap och har en en bakgrund som chef med personalansvar inom branscher med höga krav på kreativitet.

 
Parisa Zarnegar
Hjärnan och förändring

Nya banbrytande forskningsframsteg har gjorts inom studier av hjärnan. Det senaste inom ledarutveckling är begrepp som "neuroleadership". Det handlar om hur man i förändrings- arbete kan komma förbi rädslan för förändring, som ofta är vår hjärnas första reaktion, och i stället gå från problem till möjlighet. Parisa berättar om vilka faktorer man ska ta hänsyn till när man vill skapa engagemang hos medarbetare och en bättre arbetsmiljö under förändringens vindar. 

Parisa Zarnegar har en unik profil som både hjärnforskare och mycket erfaren coach. Det är en sällsynt kombination. Hon är en mycket uppskattad talare och föreläsare såväl nationellt som internationellt. Hennes föreläsningar väcker aha-upplevelse, ger kunskaper och inspirerar till reflektion och eftertanke. Hon lämnar ingen oberörd. 

 
Så här minns vi Personaldagen 2014
Landshövdingen
Malin Almqvist från Länsstyrelsen Kalmar Län inleder dagen.
 
Praktisk information för deltagare och utställare.

Praktisk info för UTSTÄLLARE

Kontakttorget vill vi fylla med utställare som har personer som arbetar med personalfrågor som sin målgrupp. Antalet är begränsat och vi tillämpar "Först till kvarn"-principen.

Ingår: En plats på kontakttorget, inkl ett ståbord. Två personer som deltar under hela dagen inkl. föreläsningar, fika och lunch. Möjlighet att exponera sig i form av rollups.
Pris: 7 000 kr exkl moms

Sista anmälningsdag 1 oktober 2015.
Ring oss för anmälan: Ewa Roswall, 0709-28 21 68.
Anmälan är bindande.

 
Kalmarsalen
Årets Personaldag hålls i Kalmarsalen.

Praktisk info för DELTAGARE

Pris medlem: 2 295 kr/person exkl moms
Icke medlem: 3 295 kr/person exkl moms
Priset inkluderar deltagande i samtliga föreläsningar,
kontakttorg, lunch och fika.

Sista anmälningsdag 15 oktober 2015.
Var 6:e deltagare kostnadsfri.
Anmälan är bindande.

Våra samverkanspartners:

"Varje dag lite bättre - kraften hos många! - Detta är landstingets strategi för att uppnå bästa tänkbara kvalitet med fokus på ökat värde för patienter och medborgare. Detta uppnås genom ett långsiktigt förhållningssätt, kunskap om förbätt­ring och små förbättringar varje dag. Begreppet står för ett ledarskap och ett medarbetarskap som genomsyras av ett ständigt och systematiskt förbättringsarbete och lärande. Att som chef och ledare äga förmågan att kunna leda i förändring blir då viktig."

Krister Björkegren, landstingsdirektör, Landstinget

"Temat på årets Personaldag ligger väl i tiden med det som händer i länet. Länet i form av Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget står inför stora förändringar då de båda ska fusioneras till en organisation. Spännande tycker en del, skrämmande tycker andra. Inte att förglömma är att saker och ting ständigt förändras och det är viktigt att i sitt ledarskap ha ett positivt och sunt förhållningssätt till förändring då "konsten att leda andra är konsten att leda sig själv.""

Helena Nilsson, tf regiondirektör, Regionförbundet

"Vi lever i en föränderliga värld och vi måste följa det, som ledare och som medarbetare. Därför är det viktigt att vi ledare arbetar utifrån det perspektivet. Vi måste ge våra medarbetare redskap och kunskap för att kunna vara en aktiv del i förändringsarbetet. Det är bättre att hela tiden arbeta med förändring och förbättring än att göra tvära kast emellanåt. Om man arbetar med förändring/förbättring  på ett systematiskt sätt tillsammans, ledare och medarbetare, så blir det dessutom väldigt roligt på jobbet."

Malin Almqvist, Länsråd, Länsstyrelsen Kalmar Län

Under årets upplaga av Personaldagen möter du följande företag på vårt Kontakttorg.
TRR
Stufvenäs
Proffice
Telin
Kunskapsnavet
Sensus
Promas
LNU
Ledarskapsbolaget
Karriär i Sydost